قواعد نوشتن برای تلویزیون

قواعد نوشتن برای تلویزیون

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
20 نکته ساده در انجام مصاحبه

20 نکته ساده در انجام مصاحبه

جالدیپ كاتوالا، ترجمه محمد امین خرمی
دام‌گستری برای مصاحبه!

دام‌گستری برای مصاحبه!

فنون مصاحبه‌گری در گفت‌وگو با فریدون صدیقی-2
خبرنگار ورزشی کیست؟

خبرنگار ورزشی کیست؟

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی
فوت و فن مصاحبه‌گری!

فوت و فن مصاحبه‌گری!

گفت‌وگو با فریدون صدیقی
خبرنویسی برای وب

خبرنویسی برای وب

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

فاطمه کمالی چیرانی
پوشش خبری جنگ و صلح

پوشش خبری جنگ و صلح

هاوارد تامِر