ابزارهای مورد نیاز خبرنگار ورزشی

ابزارهای مورد نیاز خبرنگار ورزشی

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی- قسمت دوم
قواعد نوشتن برای تلویزیون

قواعد نوشتن برای تلویزیون

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
20 نکته ساده در انجام مصاحبه

20 نکته ساده در انجام مصاحبه

جالدیپ كاتوالا، ترجمه: محمدامین خرمی
دام‌گستری برای مصاحبه!

دام‌گستری برای مصاحبه!

فنون مصاحبه‌گری در گفت‌وگو با فریدون صدیقی-2
خبرنگار ورزشی کیست؟

خبرنگار ورزشی کیست؟

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی
فوت و فن مصاحبه‌گری!

فوت و فن مصاحبه‌گری!

گفت‌وگو با فریدون صدیقی
خبرنویسی برای وب

خبرنویسی برای وب

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

فاطمه کمالی چیرانی