تفکر جانبی: ذهن روزنامه نگار وب

تفکر جانبی: ذهن روزنامه نگار وب

جمیزگلن استووال، ترجمه: ناهید مهریزی
خبرنگاری شبکه‌ای

خبرنگاری شبکه‌ای

امید جهانشاهی
اخلاق روزنامه‌نگاری

اخلاق روزنامه‌نگاری

گفتاری از استاد علی‌اكبر قاضی زاده
سرعت اساس روزنامه نگاری وب

سرعت اساس روزنامه نگاری وب

جمیز گلن استووال، ترجمه: ناهید مهریزی
خصوصیات مطبوعات بین‌المللی

خصوصیات مطبوعات بین‌المللی

دکترفاروق محمدابوزید، ترجمه: ابراهیم محمدحسینی
منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران

منابع اطلاعاتی روزنامه‌نگاران

جمیز گلن استووال، ترجمه: ناهید مهریزی
تکنیک‌های ویژه خبرنگاری ورزشی

تکنیک‌های ویژه خبرنگاری ورزشی

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی - قسمت آخر
نشریه جهانی رسانه

نشریه جهانی رسانه

گفت‌وگو با دکتر یحیی کمالی‌پور
شرایط یک گزارشگر کارآمد

شرایط یک گزارشگر کارآمد

جمیز گلن استووال، ترجمه: ناهید مهریزی
رسانه‌های نو و شکستن انحصار

رسانه‌های نو و شکستن انحصار

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی- قسمت ششم