ابزارهای مورد نیاز خبرنگار ورزشی

ابزارهای مورد نیاز خبرنگار ورزشی

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی- قسمت دوم
قواعد نوشتن برای تلویزیون

قواعد نوشتن برای تلویزیون

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
20 نکته ساده در انجام مصاحبه

20 نکته ساده در انجام مصاحبه

جالدیپ كاتوالا، ترجمه محمد امین خرمی
دام‌گستری برای مصاحبه!

دام‌گستری برای مصاحبه!

فنون مصاحبه‌گری در گفت‌وگو با فریدون صدیقی-2
خبرنگار ورزشی کیست؟

خبرنگار ورزشی کیست؟

مجموعه گفتارهایی از مازیار ناظمی
فوت و فن مصاحبه‌گری!

فوت و فن مصاحبه‌گری!

گفت‌وگو با فریدون صدیقی
خبرنویسی برای وب

خبرنویسی برای وب

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

روزنامه‌نگاری در خدمت جنگ

فاطمه کمالی چیرانی