آینده‌نگری در ارتباطات

آینده‌نگری در ارتباطات

گزارش نشستی با حضور دکتر سعید معیدفر و دکتر حسین‌علی افخمی
نشانه شناسی رسانه

نشانه شناسی رسانه

گفتگو با دکتر فرزان سجودی
نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

بونی نورتون پیرس، ترجمه: کاوه اکبری
برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

توماس ر. لیندلاف، ترجمه: بهاره محمدی
روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

دارسی پلایمایر، ترجمه: نگین حسینی