نشانه شناسی رسانه

نشانه شناسی رسانه

گفتگو با دکتر فرزان سجودی
نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

نظریه‌ روش‌شناسی در پژوهش کیفی

بونی نورتون پیرس - ترجمه: کاوه اکبری
برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

برنامه‌ریزی در پژوهش کیفی

توماس ر. لیندلاف - ترجمه: بهاره محمدی
روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

روش های کیفی در مطالعات رسانه – ورزش

دارسی پلایمایر - ترجمه: نگین حسینی
نگاه انتقادی به بازنمایی رسانه‌ها

نگاه انتقادی به بازنمایی رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر سید محمد مهدی‌زاده
اسلاوی ژیژک

اسلاوی ژیژک

رکس باتلر - ترجمه: وحید ولی زاده
"هنری لوفور" کیست؟

"هنری لوفور" کیست؟

مترجم : وحید ولی زاده
سبک زندگی، هویت و ارزش

سبک زندگی، هویت و ارزش

ترجمه و تألیف: فایق حسینی