درونکاوی گزارش‌نگاری

درونکاوی گزارش‌نگاری

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
بچه خودت می‌فهمی چی میگی؟!

بچه خودت می‌فهمی چی میگی؟!

دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب

مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب

حسین امامی دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷
صفت در روزنامه‌نگاری

صفت در روزنامه‌نگاری

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷
میزانسن

میزانسن

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷
تصویرسازی در عکاسی

تصویرسازی در عکاسی

یکشنبه, ۲۰ بهمن ۱۳۸۷