پایش کودکان در فضای مجازی/فیلم

وقتی موقع غذا دادن به کودکان، آنان را با برنامه‌های تلفن همراه سرگرم می‌کنیم، آیا می‌توانیم در آینده‌ی نزدیک به بچه‌ها دستور دهیم که دیگر با موبایل بازی نکنند؟

پایش کودکان در فضای مجازی/فیلم

وقتی موقع غذا دادن به کودکان، آنان را با برنامه‌های تلفن همراه سرگرم می‌کنیم، آیا می‌توانیم در آینده‌ی نزدیک به بچه‌ها دستور دهیم که دیگر با #موبایل بازی نکنند؟

این نخستین مطلب مدیا_تراپی است. برای ویدئو اول از موضوع کودک و رسانه شروع کردیم. اینکه والدین چه‌طور باید برخورد کنند با کودکان و نوجوانانی که مدام با گوشی سرگرم‌اند. 

در این ویدئو نشان می‌دهیم که پدر و مادرها در درجه‌ی نخست می‌بایست حس امنیت را به کودک بدهند. با او رابطه‌ی صمیمی داشته باشند تا اگر مشکلی هست، بچه‌ آن را به والدین بگوید.

ویدئو: امیر فرخاد


از طرف دیگر باید بتوانیم به تربیت فرزندان خویش اعتماد کنیم. باید برای گاهی خارج کردن بچه‌ها از زندگی مجازی، با کودکان در بازی‌های رایانه‌ای همراه شویم تا بتوانیم حرف مشترک پیدا کنیم برای با هم بودن و شکل دادن روزگاری که در آن هر یک از اعضای خانواده فقط سرش در گوشی نیست.