یک تا 10 فوت و فن روابط‌عمومی ایرانی

مدرسه همشهری دوره فوت‌وفن روابط‌عمومی ایرانی برگزار می‌کند.
کارگاه‌های آموزش روابط عمومی

کارگاه‌های آموزش روابط عمومی

مركز آموزش و پژوهش همشهری شنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۸۸
مفاهیم اساسی در روابط عمومی (5): جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران

مفاهیم اساسی در روابط عمومی (5): جایگاه روابط عمومی در چشم مدیران

گفتاری از داود زارعیان یکشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۸۸
اطلاع رسانی؛ هر زمان، هر جا

اطلاع رسانی؛ هر زمان، هر جا

احمد یحیایی ایله‌ای یکشنبه, ۲۷ دی ۱۳۸۸
روابط عمومی: سیستم اطلاع‌مدار

روابط عمومی: سیستم اطلاع‌مدار

احمد یحیایی ایله‌ای چهارشنبه, ۰۲ دی ۱۳۸۸
مفاهیم اساسی در روابط عمومی (2): ضعف ساختار سازمانی

مفاهیم اساسی در روابط عمومی (2): ضعف ساختار سازمانی

داود زارعیان یکشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۸۸
مفاهیم اساسی در روابط عمومی (1): همه چیز در خدمت 5 وظیفه

مفاهیم اساسی در روابط عمومی (1): همه چیز در خدمت 5 وظیفه

گفتاری از داود زارعیان شنبه, ۱۱ مهر ۱۳۸۸
هماهنگی در اطلاع رسانی

هماهنگی در اطلاع رسانی

حسین امامی دوشنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۸۷
مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب

مدیریت تغییر، پیش ‌شرط روابط‌عمومی مطلوب

حسین امامی دوشنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۸۷