روابط‌ عمومی به‌عنوان یک رفتار

روابط‌ عمومی به‌عنوان یک رفتار

گفت‌وگو با دكتر حسین‌علی افخمی، بخش اول
بازار کار روابط‌عمومی

بازار کار روابط‌عمومی

گفتاری از حسینعلی افخمی - بخش دوم و پایانی
پیروزی در انتخابات با روابط عمومی موفق

پیروزی در انتخابات با روابط عمومی موفق

'سای پراساد' [1] و 'رامیا راگوپاتی'، ترجمه: بهنام رضاقلی‌زاده
روابط عمومی به عنوان یک حرفه

روابط عمومی به عنوان یک حرفه

"کریشنا مورتی سری‌رامش" و "لیزا بی.هورنمن"، مترجم: مهسا آستانه
آموزش در روابط‌ عمومی

آموزش در روابط‌ عمومی

گفتاری از حسینعلی افخمی
روابط عمومی تجاری چیست؟

روابط عمومی تجاری چیست؟

احمد یحیایی ایله‌ای
اطلاع رسانی؛ هر زمان، هر جا

اطلاع رسانی؛ هر زمان، هر جا

دکتر احمد یحیایی ایله‌ای