از روابط عمومی توجیه‌گر تا تحلیل‌گر

از روابط عمومی توجیه‌گر تا تحلیل‌گر

گفت‌وگو با استاد علی میرسعید قاضی/ویدئو
روابط‌ عمومی به‌عنوان یک رفتار

روابط‌ عمومی به‌عنوان یک رفتار

گفت‌وگو با دكتر حسین‌علی افخمی، بخش اول
بازار کار روابط‌عمومی

بازار کار روابط‌عمومی

گفتاری از حسینعلی افخمی - بخش دوم و پایانی
پیروزی در انتخابات با روابط عمومی موفق

پیروزی در انتخابات با روابط عمومی موفق

'سای پراساد' [1] و 'رامیا راگوپاتی'، ترجمه: بهنام رضاقلی‌زاده
روابط عمومی به عنوان یک حرفه

روابط عمومی به عنوان یک حرفه

"کریشنا مورتی سری‌رامش" و "لیزا بی.هورنمن"، مترجم: مهسا آستانه
آموزش در روابط‌ عمومی

آموزش در روابط‌ عمومی

گفتاری از حسینعلی افخمی
روابط عمومی تجاری چیست؟

روابط عمومی تجاری چیست؟

احمد یحیایی ایله‌ای