اکولوژی سازمان رسانه‌ای

اکولوژی سازمانی یک رویکرد مبتنی بر جامعه‌شناسی است که تکامل صنعت‌ها را مطالعه می‌کند. OE سعی در توضیح دادن دلایل مختلف وجود انواع سازمان‌ها دارد. بنابراین، OE دیدگاه جالبی در مورد تجزیه و تحلیل سازمان‌های خاص و عضویت آن‌ها در یک زمینه‌ صنعتی خاص دارد (جمعیت‌های سازمانی). کارهای قبلی مربوط به دو دیدگاه اکولوژی سازمانی در زمینه‌صنعت رسانه‌ای عبارتند از: وابستگی تراکمی و تقسیم‌بندی کردن منابع...

این اقتصاد است

این اقتصاد است

رضا طهماسبی
راز ماندگاری یک نشریه

راز ماندگاری یک نشریه

پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
برای بقاء هر هزینه‌ای نمی‌دهیم

برای بقاء هر هزینه‌ای نمی‌دهیم

گفت‌وگو با پریوا عروج نیا مدیر مسئول ماهنامه ترابران