اکولوژی سازمان رسانه‌ای

اکولوژی سازمانی یک رویکرد مبتنی بر جامعه‌شناسی است که تکامل صنعت‌ها را مطالعه می‌کند. OE سعی در توضیح دادن دلایل مختلف وجود انواع سازمان‌ها دارد. بنابراین، OE دیدگاه جالبی در مورد تجزیه و تحلیل سازمان‌های خاص و عضویت آن‌ها در یک زمینه‌ صنعتی خاص دارد (جمعیت‌های سازمانی). کارهای قبلی مربوط به دو دیدگاه اکولوژی سازمانی در زمینه‌صنعت رسانه‌ای عبارتند از: وابستگی تراکمی و تقسیم‌بندی کردن منابع...

فاکس نیوز؛ مدیریت خبرنگاران‌و‌مخاطبان

فاکس نیوز؛ مدیریت خبرنگاران‌و‌مخاطبان

مروری بر ریشه‌های مدیریتی فاکس نیوز
6 توانمندی حیاتی برای برتری رسانه‌ای

6 توانمندی حیاتی برای برتری رسانه‌ای

ترجمه و تلخیص: امید جهانشاهی
فاکس نیوز; جانبداری و بیطرفی

فاکس نیوز; جانبداری و بیطرفی

فاطمه کمالی چیرانی
مجالی برای حضور نیست

مجالی برای حضور نیست

گفت‌وگو با مسعود مهرابی