نظرسنجی تلفنی درباره نقش رنگ‌ در زیباسازی شهر تهران

نظرسنجی تلفنی درباره نقش رنگ‌ در زیباسازی شهر تهران

مدیر طرح: سرور السادات قاضی‌زاده هاشمی
نظرسنجی از مردم تهران درباره "شب یلدا"

نظرسنجی از مردم تهران درباره "شب یلدا"

مدیر طرح: سرورالسادات قاضی زاده