مدیریت بکارگیری رسانه های اجتماعی
مدیریت بکارگیری رسانه های اجتماعی
مدیریت رسانه - مایکل اپن هافن و لین دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مروری بر کتاب
مروری بر کتاب "تعهد کارکنان در مدیریت رسانه"
مدیریت رسانه - دکتر سمیه لبافی- دکترای مدیریت رسانه، مدرس دانشگاه تهران
مدیریت رسانه‌ها در دنیای آینده
مدیریت رسانه‌ها در دنیای آینده
مدیریت رسانه - دکتر علی‌اکبر فرهنگی
ساینتفیک آمریکن
معرفي مجلات علمي جهان-5
ساینتفیک آمریکن
مدیریت رسانه - پوریا ناظمی
مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها
مالکیت رسانه‌ها؛ مدل‌ها و الگوها
مدیریت رسانه - فیلیپ رینر و پیتروال،ترجمه مسعود خرسند
راز ماندگاری یک نشریه
راز ماندگاری یک نشریه
مدیریت رسانه - پرونده ارزیابی صد شماره هفته نامه تجارت فردا
 16 سال با ترابران
16 سال با ترابران
مدیریت رسانه - مروری بر کارنامه ماهنامه تخصصی ترابران از ابتدا تا کنون
چرا مدیران علاقه ای به مدیریت رسانه ندارند
چرا مدیران علاقه ای به مدیریت رسانه ندارند
مدیریت رسانه - لوسی کنگ، مدرسه تجاری بین المللی جانکوپینگ، سوئد، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
از چاپخانۀ مسعود تا شب‎های بخارا
از چاپخانۀ مسعود تا شب‎های بخارا
مدیریت رسانه - گفت‌وگو با علی دهباشی
باید از انزوای رسانه‌ای خارج شویم
باید از انزوای رسانه‌ای خارج شویم
مدیریت رسانه - گفت‌وگو با امیر عباس تقی پور
مدیریت رسانه و ارتباطات راهبردی
مدیریت رسانه و ارتباطات راهبردی
مدیریت رسانه - مهدی قمصریان*
پرونده نیم قرن انتشار یک مجله - 2
پرونده نیم قرن انتشار یک مجله - 2
مدیریت رسانه - سـرگذشت ماهنـامه علمـی دانشمنـد - بخــش دوم: سـال هـای 1372 تا 1390