جامعه‌شناسی خبر

جامعه‌شناسی خبر

گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامی رشتیانی
جغرافیای بازار مخاطب

جغرافیای بازار مخاطب

لوسیلا وارگاس و لیزا پائولین، ترجمه: وحیدرضا نعیمی
معنادار کردن آمار برای مردم

معنادار کردن آمار برای مردم

هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی
بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

لوسیلا وارگاس و لیزا پائولین، ترجمه: وحیدرضا نعیمی
ایجاد پروندۀ مادر

ایجاد پروندۀ مادر

نوشتۀ مارک‌هانتر و فلمینگ سویت- ترجمه فرشید مقدم
ویرایش متن، صدا و تصویر

ویرایش متن، صدا و تصویر

درسنامه - نویسنده سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین رابینسون (Carolyn Robinson) ترجمه: پوریا ناظمی
انتشار اخبار حوادث زیر ذره بین

انتشار اخبار حوادث زیر ذره بین

گفت‌وگو با دكتر سعید معیدفر
تصویربرداری در آزمایشگاه

تصویربرداری در آزمایشگاه

نویسنده سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین رابینسون (Carolyn Robinson)، ترجمه: پوریا ناظمی