عوامل معنا دارکردن آمار

عوامل معنا دارکردن آمار

نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی شنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۳
بازیگران و زمینه‌های جدید گزارشگری اخبار خارجی

بازیگران و زمینه‌های جدید گزارشگری اخبار خارجی

ترجمه وحید رضا نعیمی چهارشنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
مقاله نویسی در روزنامه نگاری

مقاله نویسی در روزنامه نگاری

دكتر فاورق علی‌عمر شنبه, ۱۸ امرداد ۱۳۹۳
گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟

گاه‌شماری‌روایت‌ یا‌ اُدیسه؟

مارک لی هانتر، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی دوشنبه, ۳۰ تیر ۱۳۹۳
جامعه‌شناسی خبر

جامعه‌شناسی خبر

گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامی رشتیانی چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۳
جغرافیای بازار مخاطب

جغرافیای بازار مخاطب

ترجمه وحیدرضا نعیمی دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۳
معنادار کردن آمار برای مردم

معنادار کردن آمار برای مردم

نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۳
اخبار خارجی، بین‌المللی یا فراملیتی؟

اخبار خارجی، بین‌المللی یا فراملیتی؟

ترجمه وحید رضا نعیمی شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

ترجمه: وحیدرضا نعیمی شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
ایجاد پروندۀ مادر

ایجاد پروندۀ مادر

ترجمه فرشید مقدم شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
هفت نکته در مورد رسانه های اجتماعی و اخبار

هفت نکته در مورد رسانه های اجتماعی و اخبار

ترجمه محمد امین خرمی سه شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳