روزنامه‌نگاری بحران

روزنامه‌نگاری بحران

واحد آموزش و پژوهش
4 نکته در ترجمه علمی

4 نکته در ترجمه علمی

ترجمه: پوریا ناظمی
چالش‌های آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

چالش‌های آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

گفت‌وگو با دكتر احمد توكلی
مطبوعات و آسیب‌های اجتماعی

مطبوعات و آسیب‌های اجتماعی

واحد آموزش و پژوهش
خطاهای روزنامه‌نگاری پزشکی

خطاهای روزنامه‌نگاری پزشکی

سوزان دنتزر، ترجمه: دکتر علی ملائکه
نیاز به روزنامه‌نگاری علمی انتقادی

نیاز به روزنامه‌نگاری علمی انتقادی

جلیس رحمان، ترجمه : دکترعلی ملائکه
رویکردهای فرهنگی و نمادین در تولید خبر

رویکردهای فرهنگی و نمادین در تولید خبر

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد، ترجمه: وحیدرضا نعیمی
هسته تولید خبر کیست؛ دولت یا روزنامه‌نگاران؟

هسته تولید خبر کیست؛ دولت یا روزنامه‌نگاران؟

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد، ترجمه: وحیدرضا نعیمی
بازار تجارت خبر

بازار تجارت خبر

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد، ترجمه: وحیدرضا نعیمی