12 توصیه کوتاه برای خبرنگار زیرک

12 توصیه کوتاه برای خبرنگار زیرک

گرِگ هاردستی، ترجمه: فرهاد اکبرزاده
چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم می‌کند؟

چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم می‌کند؟

الیسون فروم، ترجمه: پوریا ناظمی
کاش از قبل می‌دانستم

کاش از قبل می‌دانستم

ترجمه: طاهره رحیمی
راهنمای نویسندگان علم

راهنمای نویسندگان علم

گروه نویسندگان سای‌لنس، ترجمه: پوریا ناظمی
صریح و سریع؛ بزن به هدف!

صریح و سریع؛ بزن به هدف!

الناز نیک دهقان
هنر پرسیدن سئوال‌‌های سخت

هنر پرسیدن سئوال‌‌های سخت

آن فریدمن، ترجمه طاهره رحیمی
فنون خاص ترکیب‌بندی

فنون خاص ترکیب‌بندی

نوشتۀ مارک هانتر - ترجمۀ فرشید مقدم‌سلیمی
اخبار حوادث، امنیت یا ناامنی؟

اخبار حوادث، امنیت یا ناامنی؟

گفت‌وگو با حامد فرح بخش، سردبیر مجله سرنخ