روزنامه‌نگاری بحران

روزنامه‌نگاری بحران

مروری بر دیدگاه‌های سه صاحب‌نظر روزنامه‌نگاری شنبه, ۰۵ دی ۱۳۹۴
استراتژی نیویورک تایمز برای عصر دیجیتال

استراتژی نیویورک تایمز برای عصر دیجیتال

نیلوفر قدیری شنبه, ۱۴ آذر ۱۳۹۴
4 نکته در ترجمه علمی

4 نکته در ترجمه علمی

پوریا ناظمی یکشنبه, ۰۸ آذر ۱۳۹۴
چالش‌های آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

چالش‌های آموزش روزنامه‌نگاری در ایران

گفت‌وگو با دكتر احمد توكلی شنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۴
مطبوعات و آسیب‌های اجتماعی

مطبوعات و آسیب‌های اجتماعی

نشست تخصصی مطبوعات و آسیب‌های اجتماعی چهارشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۴
روزنامه نگاری جماعتی جایگزین جریان اصلی

روزنامه نگاری جماعتی جایگزین جریان اصلی

بهار زند رضوی چهارشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۴
خطاهای روزنامه‌نگاری پزشکی

خطاهای روزنامه‌نگاری پزشکی

سوزان دنتزر، ترجمه دکتر علی ملائکه دوشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۴
نیاز به روزنامه‌نگاری علمی انتقادی

نیاز به روزنامه‌نگاری علمی انتقادی

جلیس رحمان ترجمه دكترعلی ملائكه شنبه, ۳۱ امرداد ۱۳۹۴
عصر روزنامه‌نگاری با تلفن هوشمند

عصر روزنامه‌نگاری با تلفن هوشمند

ترجمه وحیدرضا نعیمی چهارشنبه, ۲۸ امرداد ۱۳۹۴
رویکردهای فرهنگی و نمادین در تولید خبر

رویکردهای فرهنگی و نمادین در تولید خبر

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد شنبه, ۱۷ امرداد ۱۳۹۴
هسته تولید خبر کیست؛ دولت یا روزنامه‌نگاران؟

هسته تولید خبر کیست؛ دولت یا روزنامه‌نگاران؟

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد شنبه, ۰۳ امرداد ۱۳۹۴
بازار تجارت خبر

بازار تجارت خبر

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد، ترجمه: وحیدرضا نعیمی یکشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۴