قواعد استفاده از رسانه‌های اجتماعی

قواعد استفاده از رسانه‌های اجتماعی

راهنمای انتشار دیجیتال در واشنگتن‌ پست-2 ، ترجمه: طاهره رحیمی
چیدمان صحنه‌های داستان خبری

چیدمان صحنه‌های داستان خبری

مارک هانتر، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی
چگونه در فضای مجازی خبرنگاری کنیم؟

چگونه در فضای مجازی خبرنگاری کنیم؟

راهنمای انتشار دیجیتال در روزنامه واشنگتن‌پست، ترجمه: طاهره رحیمی
مجله تعاملی کودکان و والدین

مجله تعاملی کودکان و والدین

گفت‌وگو با حامد سلیمانی سردبیر همشهری بچه‌ها
چالش عینیت و بی‌طرفی در رسانه ملی

چالش عینیت و بی‌طرفی در رسانه ملی

گفت‌وگو با دکتر اکبر نصراللهی
بلاگ بنویسیم یا ننویسیم

بلاگ بنویسیم یا ننویسیم

کریستی ویلکاکس، ترجمه: پوریا ناظمی
اسناد پاناما چگونه افشا شد؟

اسناد پاناما چگونه افشا شد؟

اوری بلوا، ترجمه: طاهره رحیمی
وقتی وقت نداریم، چطور سریع‌تر بنویسم؟

وقتی وقت نداریم، چطور سریع‌تر بنویسم؟

لنارت روث، ترجمه: طاهره رحیمی
بلاگ‌نویسی علمی: راهنمای ضروری

بلاگ‌نویسی علمی: راهنمای ضروری

کریستی ویلکاکس، بتانی بروکشایر، جیسون جی. گولدمن، ترجمه: پوریا ناظمی