راز ماندگاری یک نشریه

راز ماندگاری یک نشریه

 

اگر بگوئیم تاریخ مطبوعات ایران مملو از نشریات اقتصادی شکست خورده است پر بیراه نگفته ایم. اینکه خیل نشریات اقتصادی خود با حربه اقتصاد و یا  بی تدبیری  اقتصادی وبعضا سیاسی  از گردونه حیات مطبوعاتی ما حذف شده و می شوندخود موضوعی قابل توجه است که باید مورد بررسی دقیق و همه جانبه علمی قرار گیرد. اما در میان خیل نشریات جوانمرگ  اقتصادی  تک خال های موفقی هم پیدا می شوند که ماندگار شده و شکل نهادینه پیدا کرده اند. روزنامه دنیای اقتصاد و برخی از نشریات  زیر مجموعه این موسسه از آن جمله  اند. موضوع پرونده این شماره مدرسه همشهری بررسی دلایل و عوامل ماندگاری  و موفقیت هفته نامه " تجارت فردا "، یکی از نشریات موفق موسسه مطبوعاتی دنیای اقتصاد است.

هفته نامه "تجارت فردا" به مدیر مسئولی "علیرضا بختیاری" و سردبیری "محمد طاهری" با رویکردی تحلیلی درمورد مسائل اقتصادی ایران امروز  17 تیرماه  سال 1391منتشر شد.

مدیرمسئول روزنامه دنیای اقتصاد و هفته نامه تجارت فردا در آن زمان هدف از انتشار این هفته نامه را "  پر کردن خلأ تحلیل در عرصه های مختلف اقتصاد، آینده نگری بازارها و کندوکاو در فرصت های کسب و کاراعلام کرد و افزود: تجارت فردا نشریه ای مثبت نگر است و تلاش می کند حتی در تنگناهای اقتصادی به دنبال فرصت های کسب و کار و افزایش سود و بازدهی فعالیت های آحاد اقتصادی باشد.

اکنون تجارت فردابه صدمین شماره خود رسیده است و مدرسه همشهری  میزان تحقق چنین اهدافی و  رازماندگاری و موفقیت این نشریه را در مجموعه7مطلب زیر مورد بحث و بررسی قرار داده است:

1- تجارت فردا پلی میان تکنوکراتها و سیاست گذاران- گفت و گو با محمد طاهری سردبیر تجارت فردا  توسط مجید یوسفی

2- تجارت فردا فراتر از کلیشه ها -مقاله ای  تحلیلی از پگاه طوسی

3-  این اقتصاد است - یادداشتی از رضا طهماسبی  

4- تجربه ای ماندگار در روزگاری سخت - یادداشتی از پویا جبل عاملی

5- هیچ گاه سوژه‌ ها کهنه  نمی شوند -  فراز و فرود مطبوعات اقتصادی و تجربه صد شماره تجارت فردا - تحلیلی از مجید یوسفی

6- رمز موفقیت -   یادداشتی از احسان برین

7- مصاحبه با نوبلیست ها ، آغاز راهی بی پایان - یادداشتی ازسید محمد امین طباطبایی