وقتی از یک رسانه نقل می‌کنید

وقتی از یک رسانه نقل می‌کنید

راهنمای انتشار دیجیتال در واشنگتن پست-قسمت آخر، ترجمه: طاهره رحیمی
قواعد استفاده از رسانه‌های اجتماعی

قواعد استفاده از رسانه‌های اجتماعی

راهنمای انتشار دیجیتال در واشنگتن‌ پست-2 ، ترجمه: طاهره رحیمی
چگونه در فضای مجازی خبرنگاری کنیم؟

چگونه در فضای مجازی خبرنگاری کنیم؟

راهنمای انتشار دیجیتال در روزنامه واشنگتن‌پست، ترجمه: طاهره رحیمی
مجله تعاملی کودکان و والدین

مجله تعاملی کودکان و والدین

گفت‌وگو با حامد سلیمانی سردبیر همشهری بچه‌ها
چالش عینیت و بی‌طرفی در رسانه ملی

چالش عینیت و بی‌طرفی در رسانه ملی

گفت‌وگو با دکتر اکبر نصراللهی
اسناد پاناما چگونه افشا شد؟

اسناد پاناما چگونه افشا شد؟

اوری بلوا، ترجمه: طاهره رحیمی
وقتی وقت نداریم، چطور سریع‌تر بنویسم؟

وقتی وقت نداریم، چطور سریع‌تر بنویسم؟

لنارت روث، ترجمه: طاهره رحیمی
روزنامه‌نگاران و بی‌طرفی در انتخابات

روزنامه‌نگاران و بی‌طرفی در انتخابات

آنا کلارک، ترجمه: طاهره رحیمی