از آوانگارد تا جهان رسانه

 اولین مقاله‌اش را که نوشت، یک وصیت پدرانه در انتظارش بود: «منوچهر! در زندگی هر غلطی می‌خواهی بکن، اما وارد سیاست نشو، دور سیاست را خط بکش!» و با دستان پدر بود که آن مقاله پاره پاره شد و راهی سطل خاکروبه.

مدیریت انرژی برند، گام اول

مدیریت انرژی برند، گام اول

گرزما و لبار؛ ترجمه حسن نمک‌دوست
برند سازی در 5 گام (1): مقدمه

برند سازی در 5 گام (1): مقدمه

جان گرزما و اد لبار، ترجمه حسن نمک‌دوست تهرانی
تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
تعامل محاوره‌ای و بازاریابی مجازی

تعامل محاوره‌ای و بازاریابی مجازی

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
تبلیغات و رسانه‌های جدید

تبلیغات و رسانه‌های جدید

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

گفتاری از استاد کامران کاتوزیان