ایجاد یک زنجیره ارزش انرژی‌دار، گام سوم

ایجاد یک زنجیره ارزش انرژی‌دار، گام سوم

گرزما و دلبار؛ ترجمه حسن نمک‌دوست تهرانی( گام سوم)
تشخیص هسته انرژی برند، گام دوم

تشخیص هسته انرژی برند، گام دوم

جان گرزما و اد لبار؛ ترجمه حسن نمک‌دوست تهرانی
مدیریت انرژی برند، گام اول

مدیریت انرژی برند، گام اول

گرزما و لبار؛ ترجمه حسن نمک‌دوست
برند سازی در 5 گام (1): مقدمه

برند سازی در 5 گام (1): مقدمه

جان گرزما و اد لبار، ترجمه حسن نمک‌دوست تهرانی
تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

تبلیغات چقدر محتوای رسانه‌ای را می‌سازد؟

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

اخلاق و تبلیغات؛ مزایا و معایب تبلیغات بازرگانی

هاوژین عمر، ترجمه از کردی: ابراهیم محمدحسینی
تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

تجاری‌سازی رسانه‌های محاوره‌ای

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی
تعامل محاوره‌ای و بازاریابی مجازی

تعامل محاوره‌ای و بازاریابی مجازی

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی، قسمت دوم
تبلیغات و رسانه‌های جدید

تبلیغات و رسانه‌های جدید

کریستینا اسپرجن، ترجمه: حبیب راثی‌تهرانی، قسمت اول
بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

گفتاری از استاد کامران کاتوزیان