رسانه‌های جمعی و سرمایه اجتماعی

رسانه‌های جمعی و سرمایه اجتماعی

ترجمه و تالیف: هلن صدیق بنای
بررسی ارتباط میان شک‌نگری به رسانه و شیوه‌های ارائه خبر

بررسی ارتباط میان شک‌نگری به رسانه و شیوه‌های ارائه خبر

ترجمه: حسین بصیریان جهرمی و جواد محمودی
ساختار روایی آثار فلمینگ

ساختار روایی آثار فلمینگ

امبرتو اکو، ترجمه: آزاده قهویی
رابطه رسانه با مخاطب، تعامل یا تقابل؟

رابطه رسانه با مخاطب، تعامل یا تقابل؟

گفت‌وگو با دكتر مهدی منتظر‌قائم
جهانی شدن فرهنگ و هنر

جهانی شدن فرهنگ و هنر

ترجمه: سایه رشیدی
تحقیقات میان ‌فرهنگی

تحقیقات میان ‌فرهنگی

روی د. اندرید(Roy D'Andrade) دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیه‌گو، ترجمه: مهرجان صیادی
تکثر پیام و دشواری اقناع

تکثر پیام و دشواری اقناع

گفت‌وگو با دکتر سیّدمحمد دادگران
ایجاد تردید برای پذیرش و تأثیر

ایجاد تردید برای پذیرش و تأثیر

متقاعد سازی رسانه‌ای در گفت‌وگو با دكتر حسن بشیر
ارتباطات و توسعه

ارتباطات و توسعه

گفتگو با دکتر "داود نعمتی انارکی" عضو هیأت علمی دانشکده صدا و سیما
گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی

گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی

گفتگو با دکتر سلطانی فر درباره‌ی ارتباطات سیاسی