رویکردهای جدید در مطالعات تصویر: درباره‌ جامعه‌شناسی‌بصری

در این جُستار به بررسی جایگاه تفکر بصری در جمع‌های جامعه‌شناختی، تاثیر فن‌آوری‌های نوین بر روی روش‌های بصری، بسط و توسعه در حالِ جریانِ مستند بصری و جامعه‌شناسی بصری، و همچنین پرسش‌های اخلاقی مساله‌زا در جهان تحقیقات بصری (یا دیداری) می‌پردازم...