توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

بهنام رضا قلی زاده یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

ترجمه: مقداد مهرابی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

گفتگو از: امید جهانشاهی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
پروپاگاندا؛ از سفید تا سیاه

پروپاگاندا؛ از سفید تا سیاه

مریم کلانتری یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
حرفه‌ای‌‌گرایی: ترکیبی از آزادی و مسئولیت پذیری رسانه‌ای

حرفه‌ای‌‌گرایی: ترکیبی از آزادی و مسئولیت پذیری رسانه‌ای

پرفسور جان.سی. مریل، ترجمه: زهرا جعفری یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
امپریالیسم خبری و رسانه های جدید

امپریالیسم خبری و رسانه های جدید

تألیف: مریم کلانتری یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
روزنامه‌نگاری شهروندی

روزنامه‌نگاری شهروندی

امید جهانشاهی شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۸۹
آنچه روزنامه‌نگاران موفق باید بدانند

آنچه روزنامه‌نگاران موفق باید بدانند

ترجمه: حاجی قربانی شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۸۹
روزنامه نگاری مردم نگارانه

روزنامه نگاری مردم نگارانه

ترجمه: امید جهانشاهی شنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۸۹