رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

گفت‌وگو با دکتر علیرضا کاویانی از امید جهانشاهی
تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

حسین بصیریان جهرمی، احسن حقگویی، محمد رشید صوفی
روزنامه نگاری مردم نگارانه

روزنامه نگاری مردم نگارانه

ترجمه: امید جهانشاهی