روزنامه نگاری و فن آوری نوین

روزنامه نگاری و فن آوری نوین

کرول فلمینگ (Carol Fleming)، ترجمه: منصوره حاجی قربانی
تغییرات و  رقابتهای  رسانه‌های عراقی

تغییرات و رقابتهای رسانه‌های عراقی

پروفسور هانا نورالدین2، ترجمه: زهرا جعفری
رسانه ها و قدرت

رسانه ها و قدرت

دکتر فریدون وردی‌نژاد
وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

نویسنده: مارک دافیلد، ترجمه: احمد مرسلی
توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

بهنام رضا قلی زاده
«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

میشل بارکر، دانشجوی دکتری در دانشگاه گریفیث استرالیا، ترجمه: مقداد مهرابی
رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

گفت‌وگو با دکتر علیرضا کاویانی از امید جهانشاهی
تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

حسین بصیریان جهرمی، احسن حقگویی، محمد رشید صوفی