از نذر نمک تا نذر شمع

از نذر نمک تا نذر شمع

محمد سروی زرگر
موسیقی مردم پسند

موسیقی مردم پسند

گفت‌وگو با دکتر مسعود کوثری، زهرا سخی
روزنامه نگاری و فن آوری نوین

روزنامه نگاری و فن آوری نوین

کرول فلمینگ (Carol Fleming)، ترجمه: منصوره حاجی قربانی
تغییرات و  رقابتهای  رسانه‌های عراقی

تغییرات و رقابتهای رسانه‌های عراقی

پروفسور هانا نورالدین2، ترجمه: زهرا جعفری
رسانه ها و قدرت

رسانه ها و قدرت

دکتر فریدون وردی‌نژاد
وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

نویسنده: مارک دافیلد، ترجمه: احمد مرسلی
توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

بهنام رضا قلی زاده
«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

میشل بارکر، دانشجوی دکتری در دانشگاه گریفیث استرالیا، ترجمه: مقداد مهرابی
رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

گفت‌وگو با دکتر علیرضا کاویانی از امید جهانشاهی