نسبت رسانه، واقعیت و توسعه‌ پایدار

اين يادداشت را مي‌توانم سرسري با جملات كلي شروع كنم؛ مثلا «امروزه نمي‌توان از نقش رسانه‌ها در توسعه پايدار غافل شد.» و اين كلي‌گويي‌ها را ادامه دهم:«در دنياي رسانه‌اي شده امروز، ما بيش از هميشه تاريخ، با تصوير پديده‌ها مواجه‌ايم. اگر مي‌خواهيد افكار عمومي را متوجه موضوعي كنيد، بايد بلد باشيد كه با رسانه‌ها درست تعامل كنيد.»

رسانه ها و قدرت

رسانه ها و قدرت

دکتر فریدون وردی نژاد
توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

توسعه‌ی سیاسی و رسانه‌ها

بهنام رضا قلی زاده
«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

«دموکراسی یا نظام چند مرجعی؟

ترجمه: مقداد مهرابی
رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

رسانه، سیاست و روابط بین‌الملل

گفتگو از: امید جهانشاهی
تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

تأثیر سواد رسانه‌ای بر تسریع توسعه‌ اجتماعی

حسین بصیریان جهرمی، احسن حقگویی، محمد رشید صوفی
روزنامه نگاری مردم نگارانه

روزنامه نگاری مردم نگارانه

ترجمه: امید جهانشاهی