بازنمایی مدرنیته در رمان‌های ایرانی

بازنمایی مدرنیته در رمان‌های ایرانی

گفتگو با فرشته احمدی، زهرا سخی
اخلاق رسانه‌ای

اخلاق رسانه‌ای

ترجمه: هلن صدیق بنای
از نذر نمک تا نذر شمع

از نذر نمک تا نذر شمع

محمد سروی زرگر
موسیقی مردم پسند

موسیقی مردم پسند

گفت‌وگو با دکتر مسعود کوثری، زهرا سخی
روزنامه نگاری و فن آوری نوین

روزنامه نگاری و فن آوری نوین

کرول فلمینگ (Carol Fleming)، ترجمه: منصوره حاجی قربانی
تغییرات و  رقابتهای  رسانه‌های عراقی

تغییرات و رقابتهای رسانه‌های عراقی

پروفسور هانا نورالدین2، ترجمه: زهرا جعفری
رسانه ها و قدرت

رسانه ها و قدرت

دکتر فریدون وردی‌نژاد
وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

وام/کمک به مثابهِ خویشاوندِ حکمرانی جهانی

نویسنده: مارک دافیلد، ترجمه: احمد مرسلی