تماشاگری، قدرت و دانش

تماشاگری، قدرت و دانش

ترجمه: ایراندخت زین العابدین و کمیل سهیلی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
مصاحبه با رابرت سی آلن

مصاحبه با رابرت سی آلن

ترجمه: آرش گودرزی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
روش شناسی مطالعات سینمایی

روش شناسی مطالعات سینمایی

گفتگو با دکتر غلامرضا آذری سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

گفتگو با دکتر تژا میرفخرایی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
نشانه‌شناسی سینما

نشانه‌شناسی سینما

گفتگو با دکتر سید مجید حسینی زاد سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
تغییر معنای"قهرمان" (دلتنگی‌های مردان تنهای خداوند)

تغییر معنای"قهرمان" (دلتنگی‌های مردان تنهای خداوند)

ترجمه: آرش گودرزی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
گفتگو با دکتر اصغر فهیمی‌فر: دین و تلویزیون

گفتگو با دکتر اصغر فهیمی‌فر: دین و تلویزیون

گفتگو از زهرا سخی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
دو رویکرد درمطالعات جامعه‌شناختی هنر

دو رویکرد درمطالعات جامعه‌شناختی هنر

زهرا سخی چهارشنبه, ۱۳ امرداد ۱۳۸۹
نشریات رایگان، به عنوان یک کسب و کار رسانه‌ای

نشریات رایگان، به عنوان یک کسب و کار رسانه‌ای

تألیف: امید جهانشاهی چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۹
تکنولوژی‌های نو  و رسانه

تکنولوژی‌های نو و رسانه

تألیف: طوبی منصوری چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۹
رسانه جدید، فرهنگ متاثر

رسانه جدید، فرهنگ متاثر

تالیف: طوبی منصوری چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۹
حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای

حقوق بین‌الملل و پخش مستقیم برنامه‌های ماهواره‌ای

تالیف: جبار علایی چهارشنبه, ۲۳ تیر ۱۳۸۹