پسامدرنیسم در سینما

پسامدرنیسم در سینما

نویسنده: رابرت استم (Robert Stam)، ترجمه‌ی زهرا سخی
گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

مدیر گروه رشته هنرهای دیجیتالی دانشکده صدا و سیما
تعامل سینما با ادبیات

تعامل سینما با ادبیات

گزارشی از نشست سخن ماه "کانون ادبیات ایران"
تماشاگری، قدرت و دانش

تماشاگری، قدرت و دانش

ترجمه: ایراندخت زین العابدین و کمیل سهیلی
مصاحبه با رابرت سی آلن

مصاحبه با رابرت سی آلن

ترجمه: آرش گودرزی
روش شناسی مطالعات سینمایی

روش شناسی مطالعات سینمایی

گفتگو با دکتر غلامرضا آذری
تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

گفتگو با دکتر تژا میرفخرایی
نشانه‌شناسی سینما

نشانه‌شناسی سینما

گفتگو با دکتر سید مجید حسینی زاد