قابلیت‌های سینمای مستند

قابلیت‌های سینمای مستند

گفتگو با دکتر احمد ضابطی جهرمی، زهرا سخی
فلسفه و سینما

فلسفه و سینما

گزارشی از نشست تخصصی شهر کتاب مرکزی با عنوان فلسفه و سینما، زهرا سخی
نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

گزارشی از نشست فلسفه و سینما، زهرا سخی
پسامدرنیسم در سینما

پسامدرنیسم در سینما

نویسنده: رابرت استم (Robert Stam)، ترجمه‌ی زهرا سخی
گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

مدیر گروه رشته هنرهای دیجیتالی دانشکده صدا و سیما، زهرا سخی
تعامل سینما با ادبیات

تعامل سینما با ادبیات

گزارشی از نشست سخن ماه "کانون ادبیات ایران"، زهرا سخی
تماشاگری، قدرت و دانش

تماشاگری، قدرت و دانش

ترجمه: ایراندخت زین العابدین و کمیل سهیلی
مصاحبه با رابرت سی آلن

مصاحبه با رابرت سی آلن

ترجمه: آرش گودرزی
روش شناسی مطالعات سینمایی

روش شناسی مطالعات سینمایی

گفتگو با دکتر غلامرضا آذری، زهرا سخی
تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

تحلیل گفتمان در پژوهش‌های سینمایی

گفتگو با دکتر تژا میرفخرایی، زهرا سخی