راز ماندگاری یک نشریه

راز ماندگاری یک نشریه

واحد آموزش و پژوهش
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر علی اصغر محكی
بازوی تجارت، چتر فلاحت

بازوی تجارت، چتر فلاحت

مجید یوسفی، پگاه طوسی
آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

گفت‌وگو با دكتر مهدی محسنیان راد
معناکاوی در رسانه‌ها

معناکاوی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر سلطانی
واقعیت‌افزوده و آینده روزنامه‌نگاری

واقعیت‌افزوده و آینده روزنامه‌نگاری

جان وی. پاولیک - فرانک بریجز، ترجمه و تلخیص پدرام الوندی
برای بقاء هر هزینه‌ای نمی‌دهیم

برای بقاء هر هزینه‌ای نمی‌دهیم

گفت‌وگو با پریوا عروج نیا