مدیریت اطلاع رسانی بحران

مدیریت اطلاع رسانی بحران

محمد عبدالله كه لاری، ترجمه: ابراهیم محمد حسینی
جامعه شناسی سینمای مستند

جامعه شناسی سینمای مستند

دکتر تژا میر فخرایی
رادیو و تحولات سیاسی در ایران

رادیو و تحولات سیاسی در ایران

گفت‌وگو با رضا مختاری اصفهانی، مجید یوسفی
بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

بنیان‌گذاری شرکت‌های تبلیغاتی

گفتاری از استاد کامران کاتوزیان
مصاحبه‌ای درباره "مصاحبه"

مصاحبه‌ای درباره "مصاحبه"

گفت‌وگو با دكتر سمیه سادات شفیعی
روزنامه‌نگاری و فرهنگ همگرایی

روزنامه‌نگاری و فرهنگ همگرایی

مارک دیوز، ترجمه: محمود سلطان‌آبادی