اهمیت انتقادی دیدن ارتباطات

وظیفه سویه انتقادی رشته ارتباطات این است که گفتمان و ساختار دانش و قدرت را به چالش بکشد و از این حربه برای پیشرفت اجتماعی و انسانی در جامعه استفاده کند. باید از جنبه‌هایی که مبهم مانده اسطوره‌زدایی کنیم. در واقع این سویه انتقادی رشته ماست که آن را زنده نگه داشته و به پژوهش‌ها نظم می‌دهد.

جامعه‌شناسی خبر

جامعه‌شناسی خبر

گفت‌وگو با دكتر شهلا بهرامی رشتیانی چهارشنبه, ۱۸ تیر ۱۳۹۳
جغرافیای بازار مخاطب

جغرافیای بازار مخاطب

ترجمه وحیدرضا نعیمی دوشنبه, ۱۶ تیر ۱۳۹۳
اخبار خارجی، بین‌المللی یا فراملیتی؟

اخبار خارجی، بین‌المللی یا فراملیتی؟

ترجمه وحید رضا نعیمی شنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۳
بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

بازاندیشی در "اخبار خارجی" از دیدگاه فراملیتی

ترجمه: وحیدرضا نعیمی شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
هفت نکته در مورد رسانه های اجتماعی و اخبار

هفت نکته در مورد رسانه های اجتماعی و اخبار

ترجمه محمد امین خرمی سه شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳
دغدغه‌های حرفه‌ای در مواجهه با ویکی‌لیکس

دغدغه‌های حرفه‌ای در مواجهه با ویکی‌لیکس

گفت‌وگو با دکتر حسین شهیدی شنبه, ۲۳ فروردین ۱۳۹۳
روزنامه نگاری در کردستان عراق

روزنامه نگاری در کردستان عراق

ابراهیم محمد حسینی چهارشنبه, ۲۰ فروردین ۱۳۹۳
انتشار اخبار حوادث زیر ذره بین

انتشار اخبار حوادث زیر ذره بین

گفت‌وگو با دكتر سعید معید فر چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۲
 بیداری در گذر قرن

بیداری در گذر قرن

بهار زند رضوی دوشنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۲
روزنامه‌نگاری و فرهنگ همگرایی

روزنامه‌نگاری و فرهنگ همگرایی

مارک دیوز، ترجمه محمود سلطان‌آبادی یکشنبه, ۰۶ بهمن ۱۳۹۲
الفبای روزنامه‌نگاری معماری

الفبای روزنامه‌نگاری معماری

سارا کریمی چهارشنبه, ۱۸ دی ۱۳۹۲
چشم عقاب روزنامه‌نگاری

چشم عقاب روزنامه‌نگاری

گفت‌و‌گو با دکتر محمد‌ مهدی فرقانی درباره كتاب گزارش نویسی شنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۲