اهمیت انتقادی دیدن ارتباطات

وظیفه سویه انتقادی رشته ارتباطات این است که گفتمان و ساختار دانش و قدرت را به چالش بکشد و از این حربه برای پیشرفت اجتماعی و انسانی در جامعه استفاده کند. باید از جنبه‌هایی که مبهم مانده اسطوره‌زدایی کنیم. در واقع این سویه انتقادی رشته ماست که آن را زنده نگه داشته و به پژوهش‌ها نظم می‌دهد.

دیسکاور

دیسکاور

پوریا ناظمی یکشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۹۴
رابطه روزنامه‌نگار و رسانه‌های اجتماعی

رابطه روزنامه‌نگار و رسانه‌های اجتماعی

اشرف سادات احدزاده یکشنبه, ۰۳ خرداد ۱۳۹۴
کارکرد های روزنامه نگاری علم

کارکرد های روزنامه نگاری علم

درس گفتار پروفسور فاكسون باندا دوشنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
 محتوای اخبار را چه کسی تعیین می‌کند؟

محتوای اخبار را چه کسی تعیین می‌کند؟

مایکل شادسون و سیلویو ویزبورد شنبه, ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
اتاق‌های اجاره‌ای در «خانه پوشالی»

اتاق‌های اجاره‌ای در «خانه پوشالی»

خودویرانگری ژورنالیسم تلویزیونی دوشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
روزنامه نگاری علم در تلویزیون

روزنامه نگاری علم در تلویزیون

گفت‌وگو با سیاوش صفاریانپور دوشنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
نشنال جئوگرافیک

نشنال جئوگرافیک

پوریا ناظمی شنبه, ۲۲ فروردین ۱۳۹۴
شکاف بین روزنامه‌نگار علم با جامعه

شکاف بین روزنامه‌نگار علم با جامعه

گفت‌وگو با دکتر زرین زردار شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
بیگانگی دانشمند ایرانی با جامعه و رسانه

بیگانگی دانشمند ایرانی با جامعه و رسانه

گفت‌وگو با دکتر محمد امین قانعی راد شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
چالش‌های روزنامه‌نگاری علم در ایران

چالش‌های روزنامه‌نگاری علم در ایران

گفت‌وگو با دكتر رضا منصوری شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۳
روزنامه نگاری علم

روزنامه نگاری علم

بررسی جایگاه و چالش‌های روزنامه‌نگاری علم در ایران در گفت‌وگو با استادان و صاحب‌نظران سه شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۳
موانع رسانه‌های آزاد

موانع رسانه‌های آزاد

مروری بر دیدگاه‌های روزنامه‌نگاران كردستان عراق شنبه, ۲۵ بهمن ۱۳۹۳