فراخبر در تلویزیون

فراخبر در تلویزیون

محمد‌رضا گل‌‌بهار
درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی-2

درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی-2

جولی كلایتون (Julie Clayton)، ترجمه: پوریا ناظمی
درس‌نامه آنلاین روزنامه نگاری علمی‌

درس‌نامه آنلاین روزنامه نگاری علمی‌

درس اول: طراحی و ساختار بندی، نویسنده: جین لوبلینسکی (Jan Lublinski)، ترجمه: پوریا ناظمی
قالب‌های خبری در تلویزیون

قالب‌های خبری در تلویزیون

محمد رضا گل‌‌بهار
تکنیک های مصاحبه (10): سماجت در مصاحبه

تکنیک های مصاحبه (10): سماجت در مصاحبه

سالی آدامز و وینفورد هیکس
تکنیک های مصاحبه (7)

تکنیک های مصاحبه (7)

سالی آدامز - وینفورد هیکس