چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم می‌کند؟

الیسون فروم، ترجمه: پوریا ناظمی
معنادار کردن آمار برای مردم

معنادار کردن آمار برای مردم

نویسنده: هانس ون مانن (Hans van Maanen)، ترجمه: پوریا ناظمی دوشنبه, ۰۹ تیر ۱۳۹۳
ایجاد پروندۀ مادر

ایجاد پروندۀ مادر

ترجمه فرشید مقدم شنبه, ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
ویرایش متن، صدا و تصویر

ویرایش متن، صدا و تصویر

درسنامه - نویسنده سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین رابینسون (Carolyn Robinson) ترجمه: پوریا ن یکشنبه, ۱۷ فروردین ۱۳۹۳
تصویربرداری در آزمایشگاه

تصویربرداری در آزمایشگاه

نویسنده سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین رابینسون (Carolyn Robinson) ترجمه: پوریا ناظمی چهارشنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۲
عناصر تصویربرداری

عناصر تصویربرداری

سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین‌رابینسون (Carolyn Robinson)، ترجمه پوریا ناظمی یکشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۲
ساماندهی مدارک

ساماندهی مدارک

نوشتۀ مارک‌هانتر و فلمینگ سویت یکشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۲
تصویربرداری از علم

تصویربرداری از علم

سارکا اسپیکوا (Šárka Speváková) کارولین‌رابینسون (Carolyn Robinson)- ترجمه پوریا ناظمی شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۲
تکنیک های نوشتن درباره سیاست های علمی

تکنیک های نوشتن درباره سیاست های علمی

درسنامه – هیینگ جیا(Hepengg Jia)و ریچارد استون (Stone Richard) ترجمه پوریا ناظمی شنبه, ۲۶ امرداد ۱۳۹۲
روش های مصاحبه در گزارشگری سیاست های علمی

روش های مصاحبه در گزارشگری سیاست های علمی

درسنامه – هیینگ جیا(Hepengg Jia)و ریچارد استون (Stone Richard) ترجمه پوریا ناظمی شنبه, ۲۹ تیر ۱۳۹۲
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard) ترجمه پوریا ناظمی شنبه, ۰۴ خرداد ۱۳۹۲
ارجاع به منبع

ارجاع به منبع

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر شنبه, ۳۱ فروردین ۱۳۹۲
گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه پوریا ناظمی چهارشنبه, ۲۱ فروردین ۱۳۹۲