چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم می‌کند؟

شما می­دانید نویسندگی علمی چیست. اگر شما هم مثل ما باشید، احتمالا به همراه ریچارد پرستون[1]، در نوشته‌اش با عنوان ناحیه آلوده[2] از مواجهه با ویروس‌ها فرار کرده‌اید، یا توانایی ریچل کارسون[3] در برگرداندن علم به یک شاعرانه تراژیک در کتابش به نام بهار خاموش[4] را ستوده‌اید...

گزارشگری سیاست‌های علمی

گزارشگری سیاست‌های علمی

هیینگ جیا (Hepengg Jia) و ریچارد استون (Stone Richard)، ترجمه پوریا ناظمی
مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

مخاطرات گزارشگری مناقشات علمی

كی‌اس‌جا‌یا رامان
شگردهای مصاحبه

شگردهای مصاحبه

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر
روش گزارشگری مناقشات علمی

روش گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان
گزارشگری مناقشات علمی

گزارشگری مناقشات علمی

كی اس جا یا رامان، ترجمه پوریا ناظمی
ارتباط با منابع انسانی

ارتباط با منابع انسانی

نوشتۀ نیلز هنسن و مارک هانتر - ترجمه فرشید مقدم‌سلیمی
چگونگی علم در زندگی روزمره

چگونگی علم در زندگی روزمره

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی
محدودیت‌های علم

محدودیت‌های علم

گرویس مبارگا و ژان مارگ فلور، ترجمه پوریا ناظمی