روش‌های سوژه‌یابی

روش‌های سوژه‌یابی

نوشتۀ مارک هانتر و نیلز هنسن، برگردان فرشید مقدم سلیمی
اصول نگارش روایی

اصول نگارش روایی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

نوشتۀ مارک هانتر و نیلز هنسن، ترجمه: فرشید مقدم سلیمی
اصول نوشتن فیچر

اصول نوشتن فیچر

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
اصول خبر نویسی

اصول خبر نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
برنامه های گفت‌وگو محور

برنامه های گفت‌وگو محور

سلسله گفتارهایی از دکتر اسماعیل میرفخرایی
اصول نویسندگی علمی

اصول نویسندگی علمی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
روش‌های علمی نویسی

روش‌های علمی نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی

درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی