اصول خبر نویسی

اصول خبر نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
اصول نویسندگی علمی

اصول نویسندگی علمی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
روش‌های علمی نویسی

روش‌های علمی نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی

درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
زبان کوچه و شکسته‌نویسی

زبان کوچه و شکسته‌نویسی

مسائل ویراستاری در گفت‌وگو با علی صلح‌جو- قسمت آخر
درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی- درس سوم/2

درس‌نامه آنلاین روزنامه‌نگاری علمی- درس سوم/2

کریستینا اسکات (Christina Scott)، ترجمه: پوریا ناظمی