روش‌های سوژه‌یابی

روش‌های سوژه‌یابی

مارک هانتر و نیلز هنسن
اصول نگارش روایی

اصول نگارش روایی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

درسنامه روزنامه‌نگاری پژوهشی

مارک هانتر و نیلز هنسن
اصول خبر نویسی

اصول خبر نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
اصول نویسندگی علمی

اصول نویسندگی علمی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی
روش‌های علمی نویسی

روش‌های علمی نویسی

نادیا الاعوادی (Nadia El-Awady)، ترجمه پوریا ناظمی