چه چیزهایی، کسی را نویسنده علم می‌کند؟

الیسون فروم، ترجمه: پوریا ناظمی
تکنیک‌های مصاحبه (2): گوش دهید و ترغیب کنید

تکنیک‌های مصاحبه (2): گوش دهید و ترغیب کنید

سالی آدامز - وینفورد هیکس شنبه, ۰۷ شهریور ۱۳۸۸
سه رویکرد در برنامه‌های گفت‌وگومحور

سه رویکرد در برنامه‌های گفت‌وگومحور

اسماعیل میرفخرایی سه شنبه, ۰۳ شهریور ۱۳۸۸
آنچه خبرنگاران  در مورد صدای دیجیتال باید بدانند (5)

آنچه خبرنگاران در مورد صدای دیجیتال باید بدانند (5)

سعید میرنژاد شنبه, ۳۱ امرداد ۱۳۸۸
حفظ ریتم و ضرباهنگ صدا

حفظ ریتم و ضرباهنگ صدا

ایرج برخوردار چهارشنبه, ۲۸ امرداد ۱۳۸۸
تکنیک‌های مصاحبه (1)

تکنیک‌های مصاحبه (1)

سلی آدامز - وینفورد هیکس یکشنبه, ۲۵ امرداد ۱۳۸۸
برنامه‌سازی رادیویی- 3

برنامه‌سازی رادیویی- 3

زهرا صفاییان شنبه, ۲۴ امرداد ۱۳۸۸
علامت گذاری متن

علامت گذاری متن

گفتاری از ایرج برخوردار شنبه, ۰۳ امرداد ۱۳۸۸
کارگردانی مصاحبه تلویزیونی

کارگردانی مصاحبه تلویزیونی

گفتاری از اسماعیل میرفخرایی یکشنبه, ۲۸ تیر ۱۳۸۸
صدایی گوش‌نواز

صدایی گوش‌نواز

گفتاری از ایرج برخوردار شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
برنامه‌سازی رادیویی -2

برنامه‌سازی رادیویی -2

زهرا صفاییان شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۸۸
زبان تصویر

زبان تصویر

سه شنبه, ۲۶ خرداد ۱۳۸۸