رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

تاثیر مثبت رسانه های نوین در جنبش های اجتماعی غیر قابل انکار است و مزایای آن بیش از معایب آن است.

اخلاق و حقوق در جامعه اطلاعاتی

اخلاق و حقوق در جامعه اطلاعاتی

مژگان گوزل‏زاده یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT)

فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT)

مهدی رشکیانی و مرتضی قنبرآبادی یکشنبه, ۰۲ خرداد ۱۳۸۹
چهچه‌های آنلاین

چهچه‌های آنلاین

مانی دامغانی شنبه, ۲۹ فروردین ۱۳۸۸