آیینه آنلاین آیین

آیینه آنلاین آیین

گروه پژوهش همشهری
خداحافظی روزنامه‌نگاری با فیسبوک

خداحافظی روزنامه‌نگاری با فیسبوک

جاشوا بنتون (Joshua Benton)، ترجمه محمدحسن هاشم‌خانلو
رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

گردآوری و تلخیص: مریم آقامحمدی
دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده‌هاشمی
مذاهب اینترنتی

مذاهب اینترنتی

حسین جهرمی