گفتمان گفتمان

دکتر تژا میرفخرایی
تحلیل فرهنگ خبر/2

تحلیل فرهنگ خبر/2

دکترعلیرضا دهقان، احسان شاه قاسمی چهارشنبه, ۲۹ خرداد ۱۳۹۲
عبور از مخاطب شناسی سنتی

عبور از مخاطب شناسی سنتی

گفت‌وگو با دكتر مهدی منتظر قائم دوشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۲
مدل آموزش سواد رسانه‌ای

مدل آموزش سواد رسانه‌ای

حسین بصیریان شنبه, ۲۵ خرداد ۱۳۹۲
تحلیل فرهنگ خبر

تحلیل فرهنگ خبر

دکترعلیرضا دهقان، احسان شاه قاسمی سه شنبه, ۰۷ خرداد ۱۳۹۲
رسانه، گرانیگاه آگاهی

رسانه، گرانیگاه آگاهی

گزارشی از نشست نقد كتاب تاریخ اجتماعی رسانه‌ها چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۲
نشانه‌شناسی در سینما

نشانه‌شناسی در سینما

گفت‌وگو با دكتر تژا میرفخرایی شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
رسانه و فرهنگ

رسانه و فرهنگ

شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
ضرورت‌های آموزش سواد رسانه‌ای

ضرورت‌های آموزش سواد رسانه‌ای

دكتر صدیقه ببران چهارشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲
رسانه‌ای برای تمام فصول

رسانه‌ای برای تمام فصول

گفت‌وگو با دكتر تژا میرفخرایی دوشنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۱
روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

روش تحلیل تاثیر رسانه‌ها بر فرهنگ

مجموعه گفتاری از دکتر نعمت‌الله فاضلی شنبه, ۱۲ اسفند ۱۳۹۱
مطالعه سریال ساختمان پزشکان

مطالعه سریال ساختمان پزشکان

دکتر ارسیا تقوا شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۱
رسانه ها و الگوی مصرف دارو

رسانه ها و الگوی مصرف دارو

دكتر محمدمهدی لبیبی شنبه, ۰۵ اسفند ۱۳۹۱