گفتمان گفتمان

دکتر تژا میرفخرایی
معناکاوی در رسانه‌ها

معناکاوی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دکتر علی‌اصغر سلطانی چهارشنبه, ۰۴ تیر ۱۳۹۳
فروش نشانه‌ها در بازار؛ لذت از مقاومت

فروش نشانه‌ها در بازار؛ لذت از مقاومت

دكتر تژا میرفخرایی شنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۳
مدیریت اطلاع رسانی بحران

مدیریت اطلاع رسانی بحران

محمد عبدالله كه لاری شنبه, ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
اثر پس‌زمینه‌ای شبکه بر عام‌گرایی کاربران اینترنت

اثر پس‌زمینه‌ای شبکه بر عام‌گرایی کاربران اینترنت

حبیب‌اله حبیبی فهیم چهارشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
عکاسی دیجیتال و تحول الگوی ارتباط در فرهنگ ایرانی

عکاسی دیجیتال و تحول الگوی ارتباط در فرهنگ ایرانی

دكتر نعمت‌الله فاضلی چهارشنبه, ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
جامعه شناسی سینمای مستند

جامعه شناسی سینمای مستند

دکتر تژا میر فخرایی دوشنبه, ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
رسانه‌ها و بیماری لاغرنمایی

رسانه‌ها و بیماری لاغرنمایی

احسان شاه قاسمی چهارشنبه, ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۳
ارتباطات سلامت و رسانه‌های اجتماعی

ارتباطات سلامت و رسانه‌های اجتماعی

اشرف احدزاده یکشنبه, ۲۵ اسفند ۱۳۹۲
رسانه‌ها و امنیت در فضای کسب و کار

رسانه‌ها و امنیت در فضای کسب و کار

احسان شاه قاسمی شنبه, ۱۰ اسفند ۱۳۹۲
مصاحبه‌ای درباره "مصاحبه"

مصاحبه‌ای درباره "مصاحبه"

گفت‌وگو با دكتر سمیه سادات شفیعی شنبه, ۲۶ بهمن ۱۳۹۲
معیارهایی برای انتخاب روش پژوهش

معیارهایی برای انتخاب روش پژوهش

گفت‌وگو با دكتر محمد سعید ذكایی/2 چهارشنبه, ۰۲ بهمن ۱۳۹۲
روش کیفی در مطالعات رسانه ای

روش کیفی در مطالعات رسانه ای

گفت‌وگو با دكتر محمد ذكایی شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۲