جامعه توده وار

جامعه توده وار

زینب قاضی‌زاده هاشمی
رسانه‌ها و یادگیری اجتماعی

رسانه‌ها و یادگیری اجتماعی

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
جهانی‌شدن رسانه

جهانی‌شدن رسانه

فیلیپ رینر و پیتر وال، ترجمه هدی متاجی
گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه

گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه

گفت‌وگو با دکتر سید وحید عقیلی
امپریالیسم رسانه‌‌ای

امپریالیسم رسانه‌‌ای

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی
مقررات برای رسانه‌ها

مقررات برای رسانه‌ها

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی