گفتمان گفتمان

دکتر تژا میرفخرایی
گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه

گزینشگری و تفکر انتقادی در انتخاب رسانه

گفت‌وگو با دکتر سید وحید عقیلی شنبه, ۱۶ آبان ۱۳۹۴
وبینار چیست؟

وبینار چیست؟

آزاده صادقی شنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۴
زبان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

زبان در شبکه‌های اجتماعی مجازی

سمانه بامشاد یکشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۴
امپریالیسم رسانه‌‌ای

امپریالیسم رسانه‌‌ای

فیلیپ رینر و پیتروال، ترجمه هدی متاجی سه شنبه, ۰۷ مهر ۱۳۹۴
مقررات برای رسانه‌ها

مقررات برای رسانه‌ها

فیلیپ رینر و پیتروال چهارشنبه, ۱۸ شهریور ۱۳۹۴
تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی

تصویر از خود کاربران شبکه های اجتماعی

اشرف سادات احدزاده یکشنبه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
مردم دروازه‌بان رسانه‌ها

مردم دروازه‌بان رسانه‌ها

فریبا نباتی سه شنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۴
رسانه‌ها و عدالت جنسیتی

رسانه‌ها و عدالت جنسیتی

فریبا نباتی چهارشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۴
رسانه‌ها و تولید رضایت

رسانه‌ها و تولید رضایت

فیلیپ‌ رینر و پیتروال یکشنبه, ۲۵ امرداد ۱۳۹۴
مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

مردم با رسانه‌ها چه می‌کنند؟

ترجمه امین خرمی یکشنبه, ۱۸ امرداد ۱۳۹۴
مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

مخاطب کیست و چرا تغییر می‌کند؟

فیلیپ رینر و پیتروال دوشنبه, ۱۲ امرداد ۱۳۹۴
جست‌وجوی اطلاعات سلامت آنلاین

جست‌وجوی اطلاعات سلامت آنلاین

اشرف سادات احدزاده دوشنبه, ۱۵ تیر ۱۳۹۴