گفتمان گفتمان

دکتر تژا میرفخرایی
فرایند تحلیل قاب

فرایند تحلیل قاب

دكتر تژا میر فخرایی چهارشنبه, ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارتباطات سلامت، حوزه و چالش‌ها

ارتباطات سلامت، حوزه و چالش‌ها

حبیب راثی تهرانی شنبه, ۱۵ فروردین ۱۳۹۴
هژمونی رسانه

هژمونی رسانه

گفتاری از دكتر نعمت‌الله فاضلی دوشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۳
ارتباطات سلامت و محیط زیست

ارتباطات سلامت و محیط زیست

سیامك كفایی شنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۳
رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

رسانه و پاسخگو کردن آکادمیا

گفتاری‌ازدكترنعمت‌الله فاضلی یکشنبه, ۱۴ دی ۱۳۹۳
الگوی عملی کارآفرینی رسانه‌ای

الگوی عملی کارآفرینی رسانه‌ای

ناهید مهریزی سه شنبه, ۱۸ آذر ۱۳۹۳
زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای

زندگی و مرگ در فضای رسانه‌ ای

گفتاری از دکتر نعمت الله فاضلی چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۳
واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است

واقعیت‌های مجازی ملموس‌تر از فضای واقعی است

گفت‌وگو با دکتر فردین علیخواه چهارشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۳
چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌  افکار ما

چارچوب‌سازی رسانه‌ ها برای‌ افکار ما

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان شنبه, ۱۷ آبان ۱۳۹۳
ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

ضرورت مطالعات انتقادی در رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر علی اصغر محكی سه شنبه, ۱۱ شهریور ۱۳۹۳
سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

سینما: "زبانی بدون رمزگان"؟

دكتر تژا میرفخرایی شنبه, ۲۵ امرداد ۱۳۹۳
آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

آزادی یا محدودیت اطلاعات؟

گفت‌وگو با دكتر مهدی محسنیان راد شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۳