اخلاق شبکه‌های اجتماعی

اخلاق شبکه‌های اجتماعی

منوچهر دین‌پرست
نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

نظریه مسئولیت اجتماعی رسانه‌ها

گفت‌وگو با دكتر علیرضا دهقان
نظریه‌‌‌سواد رسانه‌ای‌

نظریه‌‌‌سواد رسانه‌ای‌

سید ابوالحسن مختاباد
خانه فلسفه رسانه کجاست؟

خانه فلسفه رسانه کجاست؟

گفت‌وگو با دكتر غلامرضا آذری
اسطوره رسانه‌ای المپیک

اسطوره رسانه‌ای المپیک

دکتر تژا میرفخرایی
مناسک سازی دینی در رسانه

مناسک سازی دینی در رسانه

منوچهر دین‌پرست
شبکه های اجتماعی؛ فرصت، نه تهدید

شبکه های اجتماعی؛ فرصت، نه تهدید

گفت و گو با دكتر یونس شكرخواه
دیپلماسی رسانه‌ای

دیپلماسی رسانه‌ای

لیلاخانزاده