رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

نمی‌توان از تاثیر مثبت رسانه‌های نوین در جنبش‌های اجتماعی چشم پوشید.

رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

گردآوری و تلخیص: مریم آقامحمدی سه شنبه, ۰۱ امرداد ۱۳۹۸
مدیریت بکارگیری رسانه های اجتماعی

مدیریت بکارگیری رسانه های اجتماعی

ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی یکشنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
وب 2.0 در دستور کار جهانی

وب 2.0 در دستور کار جهانی

امید جهانشاهی دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از  فضای محلی

شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از فضای محلی

نویسنده: جوزف ماریا اسکورل - ترجمه: بهمن باینگانی دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
جنبه های فرهنگی ادبی فضای مجازی

جنبه های فرهنگی ادبی فضای مجازی

ترجمه: هلن صدیق بنای دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

ترجمه: هلن صدیق بنای دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت

سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت

ترجمه و تألیف: هلن صدیق بنای دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت - 2

سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت - 2

ترجمه و تألیف: هلن صدیق بنای دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
مفاهیم: سایبر اسپیس

مفاهیم: سایبر اسپیس

مترجم: هلن صدیق بنای دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
شبکه های اجتماعی اینترنتی

شبکه های اجتماعی اینترنتی

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
هرزه نگاری اینترنتی کودکان

هرزه نگاری اینترنتی کودکان

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹
نقش اینترنت در دنیای نوجوانان

نقش اینترنت در دنیای نوجوانان

دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۹