رسانه‌های نوین و جنبش‌های اجتماعی

تاثیر مثبت رسانه های نوین در جنبش های اجتماعی غیر قابل انکار است و مزایای آن بیش از معایب آن است.

دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

دستورالعمل استفاده از شبکه‌های اجتماعی در رسانه‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده هاشمی
مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مدیریت بکارگیری رسانه‌های اجتماعی در سازمان‌های خبری

مایكل‌اپن‌هافن‌و لین‌دینن، ترجمه: سرور قاضی‌زاده‌هاشمی
مذاهب اینترنتی

مذاهب اینترنتی

حسین جهرمی
شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از  فضای محلی

شبکه و زندگی روزمره: فرارفتن از فضای محلی

نویسنده: جوزف ماریا اسکورل - ترجمه: بهمن باینگانی
شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

شکاف دیجیتالی (Digital Divide)

ترجمه: هلن صدیق بنای
سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت

سرمایه اجتماعی در عصر اینترنت

ترجمه و تألیف: هلن صدیق بنای