اقتصاد سیاسی، قدرت و رسانه‌های جدید

اقتصاد سیاسی، قدرت و رسانه‌های جدید

رابین منسل (ROBIN MANSELL)، ترجمه: محمد سروی زرگر
رویکردهای جدید در مطالعات تصویر: درباره‌ جامعه‌شناسی‌بصری

رویکردهای جدید در مطالعات تصویر: درباره‌ جامعه‌شناسی‌بصری

داگلاس هارپر، ترجمه و تلخیص: محمد سروی زرگر
نظریه‌ی مونتاژ شوروی

نظریه‌ی مونتاژ شوروی

تألیف: زهرا سخی
فرم مستند: واقعیت‌های شخصی و اجتماعی

فرم مستند: واقعیت‌های شخصی و اجتماعی

پال ولس، ترجمه‌ی زهرا سخی