آموزش استراتژی و استراتژی آموزش

آموزش استراتژی و استراتژی آموزش

ترجمه: جواد محمودی شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۰
تاثیر عوامل قانونی و ساختار بازار صنعت تلویزیون دیجیتالی

تاثیر عوامل قانونی و ساختار بازار صنعت تلویزیون دیجیتالی

مقایسه ای از بازارهای آلمان و سوئد شنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۰
نظریه‌ی مونتاژ شوروی

نظریه‌ی مونتاژ شوروی

تألیف: زهرا سخی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
تاریخچه و تکنولوژی سینما

تاریخچه و تکنولوژی سینما

ترجمه: زهرا سخی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
قابلیت‌های سینمای مستند

قابلیت‌های سینمای مستند

گفتگو با دکتر احمد ضابطی جهرمی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
فلسفه و سینما

فلسفه و سینما

سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

نسبت فلسفه و سینما در نظریه فیلم

گزارشی از نشست فلسفه و سینما سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
پسامدرنیسم در سینما

پسامدرنیسم در سینما

نویسنده: رابرت استم (Robert Stam)، ترجمه‌ی زهرا سخی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
پرورش چشمان منتقد: آموزش 11 سپتامبر از طریق ویدئو و سینما

پرورش چشمان منتقد: آموزش 11 سپتامبر از طریق ویدئو و سینما

ژاکلین برادی، ترجمه: مرجان حیرتی سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

گفتگو با دکتر ناصر گل محمدی

مدیر گروه رشته هنرهای دیجیتالی دانشکده صدا و سیما سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹
تعامل سینما با ادبیات

تعامل سینما با ادبیات

گزارشی از نشست سخن ماه "کانون ادبیات ایران" سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۳۸۹