گفتمان گفتمان

"هدف اصلی تحلیل گفتمان تولید توصیفات نظامندی است از چگونگی استفاده از واحدهای زبانی که ما آنها را گفتمان می نامیم "(ون دایک 1988 الف، ص 24) که این توصیفات دارای دو بعد متنی و فرامتنی می باشند. "ابعاد متنی ناظر بر ساختارهای گفتمان در سطوح مختلف توصیفی هستند. تحلیل فرامتنی این توصیفات ساختاری را به مشخصه های properties  گوناگون فرامتنی همچون فرایندهای بازنمایی ادراکی و فاکتورهای اجتماعی ربط می دهد"(همان ، ص 25). و بر روال همین رابطه متن و فر امتن است که در مطالعات گفتمان اعتقاد بر آن است که" مشخصه های فرامتن ارتباطی، مثل درجه رسمیت موقعیت ارتباطی و میزان آشنایی اعضا یک وضعیت ارتباطی،شکل رسمی یا غیر رسمی" ساخت های گفتمان را تعیین خواهد کرد.

گفتمان گفتمان

گفتمان گفتمان

دكتر تژا میرفخرایی سه شنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
نظریه ناهماهنگی شناختی

نظریه ناهماهنگی شناختی

گفت‌وگو با دکتر علیرضا دهقان شنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
روزنامه نگاری، به شرط فیلم سازی!

روزنامه نگاری، به شرط فیلم سازی!

گفتاری از داوود جلیلی یکشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۶
رسانه ها، نیاز آفرینی و قهرمانان مصرف

رسانه ها، نیاز آفرینی و قهرمانان مصرف

راضیه علیپور چهارشنبه, ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
آمیزه پول و زیبایی

آمیزه پول و زیبایی

احسان جلیلوند دوشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۶
آیا فیس‌بوک می‌تواند مانع فساد شود؟

آیا فیس‌بوک می‌تواند مانع فساد شود؟

دیوید تریلینگ، ترجمه: طاهره رحیمی چهارشنبه, ۰۳ آبان ۱۳۹۶
5 افسانه دیزنی

5 افسانه دیزنی

ژانت واسکو، مترجم: علی شاکر چهارشنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۶
مخاطب پنداری

مخاطب پنداری

گفت‌وگو با دكتر عبدالرضا سپنجی،عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مدرس و پژوهشگر ارتباطات و رسانه دوشنبه, ۳۰ امرداد ۱۳۹۶
رسانه‌های چاپی و شبکه‌های اجتماعی؛ پیوندی الزامی

رسانه‌های چاپی و شبکه‌های اجتماعی؛ پیوندی الزامی

ساغر کوهستانی چهارشنبه, ۱۸ امرداد ۱۳۹۶
8 توصیه برای توییت‌های موثرتر

8 توصیه برای توییت‌های موثرتر

اندرو هاچینسون، ترجمه فرهاد اکبرزاده یکشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۶
دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی

دیپلماسی رسانه‌ای و سیاست خارجی

سرور قاضی‌زاده هاشمی/ قسمت پایانی شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶
نقش و کاربرد رسانه ها در سیاست خارجی

نقش و کاربرد رسانه ها در سیاست خارجی

سرور قاضی‌زاده هاشمی دوشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۶